Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Գործունեություն

«ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ն մասնագիտացված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։

Այն իրականացնում է լայն նոմենկլատուրայում գիտատեխնիկակական արտադրանքի ներդրման, արտադրության և մշակման աշխատանքներ։

Գիտատեխնիկակակն  արտադրանքի նոր նմուշների ստեղծումն ինստիտուտում իրականացվում է  ինչպես պատվիրատուի առաջարկով, այնպես էլ սեփական նախաձեռողությամբ՝ իր իսկ ռեսուրսների հաշվին։

Ընկերության հնարավորությունները թույլ են տալիս կատարել համալիր աշխատանքներ գիտատեխնիկական արտադրանքի բոլոր փուլերում՝  սկսած նախագծումից մինչև նմուշների փորձարկում։ 

Ինստիտուտն իրականացնում է ապրանքների գործարկման գործընթացի հեղինակային հսկողություն, ինչպես նաև հետևում է դրանց մոդերնիզացիային և  զարգացմանը։ 

ԵրՄՄԳՀԻ կազմում այսօր գործում է  4 գիտատեխնիկական կենտրոն։