Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

«Արաքս-3Eth»

«Արաքս-3Eth» - համակարգչային ցանցով՝ «OSI» ցանցային մոդելի սեանսային մակարդակում փոխանակվող թվային տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական պաշտպանության սարք

 «Արաքս–3Eth» համակարգչային ցանցով՝ «OSI» ցանցային մոդելի սեանսային մակարդակում փոխանակվող թվային տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական պաշտպանության սարք է, հիմնված “Գամմա-Մ” կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմի վրա՝ միջին և բարձր թողունակությամբ, որն գործում է «Ethernet» արձանագրություններով կազմակերպված ցանցերում:

«ԱՐԱՔՍ–3Eth» ապահովում է ընդհանուր հասանելիության և կորպորատիվ ցանցերով փոխանակվող՝ “Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված գաղտնի տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական պաշտպանությունը՝ իրականացնելով ծածկագրիչներով հագեցված օգտագործողների համար տեղեկատվության ելքային հոսքերի (փաթեթների) պարտադիր ծածկագրման և մուտքային հոսքերի (փաթեթների) վերծանման գործողությունները:

Սարքի աշխատանքը նախատեսված է կլիմայական և մեխանիկական բարդ պայմաններում:

Գտնվում է շահագործման մեջ: