Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

«ԶԿ ԿԱՀ»

«ԶԿ ԿԱՀ» - զինվորական կոմիսարիատների կառավարման ավտոմատացված համակարգ

Նախատեսված է զինվորական կոմիսարիատների գործառության խնդիրները ավտոմատացված լուծելու համար:

Համակարգը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել զինվորական կոմիսարիատների գործառության օպերատիվությունը, հստակությունը և արդյունավետությունը՝ իրականացնելով նախազորակոչային տարիքի պատանիների, պահեստազորում գտնվող սպաների, սերժանտ-շարքայինների ու տեխնիկայի հստակ հաշվառումը: