Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

«Տղմուտ»

«Տղմուտ» - ՀՕՊ ՀԿ-ների արդիականացման համալիր

Նշանակությունը՝

Ապահովել հրամանատարական կետերում օդային իրավիճակի, ՍՌՏ վիճակի և կառավարման համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվության օպերատիվ գրանցում, արտապատկերում ընդհանուր օգտագործման էլեկտրոնային մոնիտորների և լուսատախտակների  վրա:

Նպատակը՝

Ստեղծել օպերատիվ տեղեկատվության համակարգչային բազա:

Արդիականացնել կառավարման ներքին և արտաքին կապի համակարգը, անձնակազմի աշխատանքային տեղերը, գծագրոցները, հերթապահ լուսավորության և անխափան սնուցման միջոցները:

Ստեղծել ավտոմատացված համալիր, որը կապահովի ՀՕՊ իրազեկման և կառավարման ավտոմատացված համալիրների հետ օպերատիվ փոխգործակցություն:

Գտնվում է շահագործման մեջ: