Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Գիտատեխնիկական կենտրոն N2

«ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ն մասնագիտացված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։

Այն իրականացնում է լայն նոմենկլատուրայում գիտատեխնիկակական արտադրանքի ներդրման, արտադրության և մշակման աշխատանքներ։

Գիտատեխնիկական  արտադրանքի նոր նմուշների ստեղծումն ինստիտուտում իրականացվում է  ինչպես պատվիրատուի առաջարկով, այնպես էլ սեփական նախաձեռնությամբ՝ իր իսկ ռեսուրսների հաշվին։

Ընկերության հնարավորությունները թույլ են տալիս կատարել համալիր աշխատանքներ գիտատեխնիկական արտադրանքի բոլոր փուլերում՝  սկսած նախագծումից, մինչև նմուշների փորձարկում։ 

Ինստիտուտն իրականացնում է ապրանքների գործարկման գործընթացի հեղինակային հսկողություն, ինչպես նաև հետևում է դրանց արդիականացմանը և  զարգացմանը։ 

ԵրՄՄԳՀԻ կազմում այսօր գործում է  4 գիտատեխնիկական կենտրոն։

ԳՏԿ-2

Զբաղվում է ավտոմատացված տեղեկատվական, տեղեկատվավերլուծական և տարաբնույթ կիրառական ծրագրերի, ինչպես նաև հատուկ նշանակության ծրագրերի փաթեթների և տվալների բազաների մշակմամբ, ներդրմամբ և սպասարկմամբ՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ․

  • Ոստիկանության տվյալների բազայի ինտեգրման համակարգ։ Այս աշխատանքների շրջանակում մշակվել է ընտրողների ռեգիստր, բնակչության պետական ռեգիստր և այլն։
  • Քաղաքացիական ծառայության ավտոմատացված համակարգ, որում ներգրավված են հանրապետության բոլոր պետական կառույցները։
  • «Արաքս» կենսաթոշակային վճարման ծրագրեր և դրանց անհատական հաշիվների «Պառնաս» ծրագիր։
  • Կարիքավոր ընտանիքների կարիքի գնահատման և նպաստների նշանակման «Փարոս» ծրագիր։
  • Համակարգչային ինքնուսուցման ծրագիր «Ուսում»՝ համակարգչային գրագիտությունը բաձրացնելու համար։ Համակարգը ներդրված է ՀՀ բոլոր 1370 դպրոցում։
  • Էլեկտրոնային կառավարության նախագիծ՝ որպես նմուշ պրակտիկ իրացման համար ՀՀ-ում և ՌԴ-ում։
  • Էլեկտրոնային գրադարանի համակարգ ՝ ԷԼԳՐԱԴ, որ թույլ է տալիս իրականացնել գրադարանի բոլոր գործառույթները՝ առանց բացառությունների։  Տեղադրված է Ա․ իսահակյանի անվան երկրի խոշորագույն գրադարանում։
  • ՀՀ քննչական կոմիտեի ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ, որը նախատեսված է արդիական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ՀՀ  Քննչական Կոմիտեում գործառույթների իրագործման և կառավարման թվայնացված միջոցներ ստեղծելու համար։