Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

«Պարեկ–ՎՍ»

«Պարեկ–ՎՍ» – ռազմական հետախուզության ինֆորմացիոն անալիտիկ ավտոմատացված համակարգ

Նախատեսված է.

  • հետախուզության հնարավոր բոլոր տեսակներով ձեռք բերվող հակառակորդի կարևորագույն ուժերի և օբյեկտների վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման (մուտքագրման), վերամշակման, ընդհանրացման և պահպանման,
  • ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը և Զինված Ուժերի հրամանատարությանը պահանջվող ոլորտի օպերատիվ կերպով պատրաստված հավաստի տվյալներով ապահովելու,
  • հավանական հակառակորդի մտադրությունների վաղորոք բացահայտման օպերատիվության և հավաստիության աստիճանի բարձրացման համար: