Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

ՀԾԱ

Ավտոմատացված աշխատատեղ անձնակազմաշտաբային մեքենայի և հրետդիվիզիայի միավորման ավագ սպայի մեքենայի կահավորման(մոդերնիզացիայի) համար։

Հատուկ ծրագրային ապահովում 

  • Д1, Д20, Д30, Д44, 2С2, 2С3, КС19, БМ21, 2А36, ПМ հրետանային համակարգերի կրակոցաթվերի հաշվարկ լրիվ կամ կրճատ պատրաստվածությամբ հաշվի առնելով եղանակային պայմանները։ 
  • Տոպոգեոդեզիական խնդիրների լուծում։
  • GPS համակարգով սեփական կոորդինատների որոշում։
  • Հետախուզական տվյալների հավաքում և մշակում։ 
  • Հրետդիվիզիայի ռազմական, տեխնիկական և թիկունքային տեղեկանքների ձևավորում, մշակում և պահպանում։
  • Դիվիզիոն կարգի ռազմական տարրերի միջև ավտոմատացված հեռակոդային տեղեկատվության փոխանակում։
  • Օպերատիվ տեղեկատվության փաստաթղթավորում, գրանցում և արխիվացում։