Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Երևան Էքսպո Կենտրոնի արխիվ

ԵՐԵՎԱՆ ԷՔՍՊՈ ԿԵՆՏՐՈՆ

«Երևան էքսպո» ցուցհանդեսային համալիրը իր գործունեությունը սկսել է 2012թ-ից: Այն միակն է Հայաստանում,որտեղ կազմակերպվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան ցուցահանդեսներ,ֆորումներ,կոնֆերանսներ և այլ միջոցառումներ: