Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Մերգելյան Կլաստերի արխիվ

Մերգելյան Կլաստեր

«ԵրՄՄԳՀԻ» - ի կարևոր ռազմավարական ուղղություններից մեկը կլաստերային գաղափարախոսության ձևավորումն է:

Կլաստերի առաքելությունն է ստեղծել լրացուցիչ աշխատատեղեր և ներդրումներ կատարել նոր և ժամանակակից գիտական ​​լուծումների ոլորտում: Այսօր «ԵրՄՄԳՀԻ» - ն արդյունավետորեն համագործակցում է կլաստերի այլ ընկերությունների հետ: